Adriatic Tank Terminal (ATT) strateški je smješten u Luci Ploče, najznačajnijoj luci dubokog gaza u srednjem Jadranu. Riječ je o zajedničkom ulaganju tvrtke VTTI i Energia naturalis (ENNA) grupe. Terminal će omogućiti siguran i pouzdan uvoz i distribuciju naftnih derivata u jadransku i mediteransku regiju.

VTTI će upravljati spremnicima za naftne derivate (CPP) i spremnicima za skladištenje ukapljenog naftnog plina (UNP), koji će zadovoljavati najviše tehnološke zahtjeve.

Prva faza ATT-a već je dovršena. U rujnu 2016. izgrađeno je 50.000 m3 kapaciteta za naftne derivate. Druga faza osigurat će preko 200.000 m3 naftnog skladišnog kapaciteta, kao i 60.000 m3 za skladištenje ukapljenog naftnog plina. To je najveći novi projekt za skladištenje ukapljenog naftnog plina u srcu Jadrana. U budućnosti je moguća realizacija treće faze projekta kojom bi se osigurao dodatni skladišni kapacitet za naftne proizvode od najmanje 100.000 m³ za naftne proizvode.

Opseg proizvoda: CPP i LPG